Svenska Industrikommuner

Vårmöte i Örnsköldsvik 2019

Industrikommunernas vårmöte sker den 11-12 april 2019 i Örnsköldsvik. Vid mötet deltar bland annat näringsminister Ibrahim Baylan (S). Vilket vi är väldigt tacksamma för. Hans programpunkt är rubricerad ”Betydelsen av industriella småföretag och deras tillväxtförutsättningar. Huvudtemat för mötet är ”Industriella småföretag och deras tillväxtförutsättningar”. Se mer om programmet nedan.

Industrikommunerna avhåller även sitt årsmöte i Örnsköldsvik.
Programmet i Örnsköldsvik innehåller utöver industriministerns punkt även följande programpunkter:
* Småföretagens tillväxtförutsättningar och hinder - Företagarnas VD Günther Mårder
* Så stöttas småföretag - ALMI:s VD Göran Lundwall
* Förutsättningar som behövs för att utvecklas - lokala SME- företag och näringslivschefen i Örnsköldsvik
* Parallella möten:
- KSO- tid. Rollen som KSO är komplex och viktig för tillväxten.
- Kommundirektörstid. Konsten att locka etableringar till kommunen
- Näringslivschefstid. Så förbereder vi oss för omställningar
* Industrikommunernas framtidsinriktning
* Årsmötesförhandlingar.Trollhättan 2018:Höstmötet 2018 genomfördes i Trollhättan den 6-7 december. På agendan stod framför allt frågor om kompetensförsörjning, rekrytering och talangjakt/attraktionsfrågor som är den viktigaste utmaningen för både industrin och kommunerna på kort och lång sikt. Frågan om omställning vid stora industrinedläggningar och upphandlingsfrågor fanns också på agendan. Mötet hölls vid Science Park/Innovatum på det gamla Saab-området där man arbetar för att stärka det befintliga näringslivet. Samtidigt arbetar Innovatum med att stimulera och väcka nyfikenheten för industrijobb speciellt hos ungdomar på gymnasiet. Det visar sig nämligen att ungdomar vet väldigt lite om det lokala näringslivet. Vid mötet framkom vikten av att kommunerna arbetar tillsammans med lokala företag som har resurser och uthållighet att få med sig andra företag i det gemensamma arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. För skolans del är den lokala politiken viktig och att det finns en politiskt stabilitet över åren som ger en långsiktighet och stabilitet för utbildningsverksamheten. I detta sammanhang främst avseende de industritekniska -och industriprogrammen.

Industrikommunerna vill hitta former för att vara en aktör i omställningsfrågorna. Det handlar då om hur kommunerna kan få staten och näringsdepartementet att ta tillvara den lokala kompetensen och erfarenheterna i industrikommunerna.