Svenska Industrikommuner

Industrikommunernas möte i Örnsköldsvik 11-12 april 2019

Till statssekreteraren framförde industrikommunerna även att genomförandetiden för olika projektinitiativ ofta är för kort. Regeringen borde därför fundera på om resurserna gör maximal nytta. Det finns även behov av att olika statliga myndigheter samarbetar mer för att underlätta för kommunerna. Industrikommunerna kommer nu att tillsammans med näringsdepartementet hitta former för en löpande dialog. Dessutom kommer industrikommunerna att ställa samman sina synpunkter och frågor och redovisa dessa till regeringen/departementet. Det är då viktigt att industrikommunerna, som en seriös samtalspart, är konstruktiva och redovisar de problem som hindrar näringslivsutvecklingen i kommunerna.

Ett uppskattat inslag under mötet Örnsköldsvik var de lokala SME- företag som medverkade i programmet och reflekterade över mötestemat om industriföretagens tillväxtförutsättningar. De som medverkade var Leif Lundgren, VD Örnalp/Unizon och Marita Sjödin, Plant Manager, Nordic Flanges.