Arbetsutskott

Svenska Industrikommunernas arbetsutskott består av fem ledamöter. Alla är kommunstyrelsens ordförande eller ledande politiker i sina respektive hemkommuner. För närvarande består AU av följande personer:

Catharina Fredriksson (S)

Kommunstyrelsens ordförande
Oxelösunds kommun
Telefon: 0155- 381 02
E-post: catharina.fredriksson@oxelosund.se

Ledamot 2020-2022
Sammankallande till årsmötet 2021

Andreas Erlandsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande
Oskarshamns kommun
Telefon: 0491- 76 94 79
E-post: andreas.erlandsson@oskarshamn.se

Ledamot 2020-2022

Jan Bohman (S)

Kommunstyrelsens ordförande
Borlänge kommun
Telefon: 0243-742 48
E- post: jan.bohman@borlange.se

Ledamot 2019-2021

Anja Johansson (S)

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Luleå kommun
Telefon: 072-229 85 99
E-post: anja.johansson@lulea.se

Ledamot 2019-2021

Anton Sjödell (M)

Kommunalråd näringslivsfrågor
Gislaveds kommun
Telefon: 0371-813 91
E-post: anton.sjodell@pol.gislaved.se

Ledamot 2020-2022