Våra industrikommuner

Industrikommunerna vill lyfta upp betydelsen av industrin för svensk välfärd i den svenska debatten. Ett tjugotal kommuner har kraftsamlat och träffas regelbundet på nätverksträffar ett par gånger per år. Industrikommunerna drivs av arbetsutskottet med fem ledamöter.

Här hittar du de svenska industrikommunerna som arbetar för att lyfta upp betydelsen av industrin för svensk välfärd.

Vi välkomnar ytterligare industrikommuner. Intresserade? Kontakta oss!

Nätverksträff i Örnsköldsvik för Svenska Industrikommuner