Inställda möten 2020 p g a Corona/Covid 19

Industrikommunernas planerade möten under 2020 har behövt ställas in på grund av pandemin. I maj planerades ett möte i Gimo, Östhammars kommun, med tema kring energi och elförsörjning, i Almedalen planerades ett seminarium kring nyinvesteringar och nyetableringar och i slutet på oktober planerades ett möte i Skellefteå med tidigare tema kring energi och elförsörjning samt lokalt tema om lokaliseringen av batterifabriken Northvolt och kompletterande investeringar/etableringar. Under rådande speciella förhållanden kommer Industrikommunerna nu att vara en aktiv part och aktör i samband med olika initiativ och insatser för omställningen av näringslivet inom ”Omstart Sverige”.