OM OSS

OM OSS

Nätverket Svenska industrikommuner har kraftsamlat kring en gemensam strategi för att stärka konkurrenskraften i svensk industri. I ”Finspångsmanifestet” beskrivs den gemensamma strategin.

Finspångmanifestet 2016.

Svenska industrikommunernas stadgar  22 mars 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Vi arbetar med årshjulet:

  • På våren: nätverksträff hos en värdkommun. Då genomförs även årsmötet.
  • Under Almedalen: seminarium om aktuell fråga.
  • På hösten: nätverksträff hos en värdkommun.

Industrikommunernas arbetsutskott består av fem ledamöter, som alla är kommunstyrelsens ordförande (KSO) eller ledande politiker i hemkommunen:

För närvarande består AU av följande personer:  

Andreas Erlandsson (S), KSO Oskarshamns kommun. 0491- 76 94 79, 
e-post: andreas.erlandsson@oskarshamn.se . Tillika sammankallande till årsmötet 2020. 

Catharina Fredriksson (S), KSO Oxelösunds kommun. 0155- 381 02, e-post: catharina.fredriksson@oxelosund.se, Jan Bohman (S), KSO Borlänge kommun, 0243-742 48. e- post: jan.bohman@borlange.se. Anja Johansson (S), samhällsbyggnads-nämndens ordförande Luleå kommun. 072-229 85 99. e- post::anja.johansson@lulea.se. Adjungerad Anton Sjödell (M), kommunalråd näringslivsfrågor Gislaveds kommun. 0371-813 91,
e-post: anton.sjödell@pol.gislaved.se .